Generální konsulát Československé republiky
New York
No. 5.652 Hu


15. dubna 1946

Věc: Dr. Adolf Schwarzenberg
šetření o chování za války


Tamní. 7.115/V-2 z 23. ledna 46..

Ministerstvu zahraničních věcí
Československé republiky
v Praze.


Podepsaný byl ve styku s Dr. Adolfem Schwarzenbergem po celou dobu jeho pobytu ve Spojených státech a může dosvědčiti, že Dr. Schwarzenberg vystupoval vždy jako Čechoslovák a působil hlavně v americké společnosti, kde ostře mluvil a vystupoval proti nacistickému Německu. Dr. Schwarzenberg nepokrytě projevoval toto své smýšlení již v letech 1941 a 1942, kdy válečná situace byla velmi těžká a kdy mnozí z těch, kteří dnes hlásají své t. zv. demokratické smýšlení, tehdy z opatrnosti mlčeli. Již v té době Dr. Schwarzenberg neustále prohlašoval, že se chce vrátit "domů".

Podepsanému je též známo, že Dr. Schwarzenberg věnoval peníze na různé dobré účele.

Generální konsul
podpis v.r.