Vítejte na stránkách, které vám přiblíží historii i současnost jednoho z největších sporů o navrácení nespravedlivě zabaveného majetku v České republice.

Adolf Schwarzenberg (1890–1950) byl potomek rodu Schwarzenbergů z tzv. hlubocké větve. Jeho rodina vlastnící majetek hlavně v jižních Čechách po staletí přispívala k všeobecnému kulturnímu a hospodářskému rozvoji regionu. Již v roce 1945 přišel o veškerý svůj majetek včetně osobního na základě zneužití Benešova dekretu č. 5/1945 Sb. a 12/1945 Sb. V roce 1947 mu pak byl bezprecedentně zestátněn veškerý obchodní majetek v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství, průmyslu a obchodu, a to na základě zákona označovaného jako lex Schwarzenberg. Jeho významnější nepodnikatelský majetek, jehož se tento zákon nedotkl, byl prostřednictvím zneužití tohoto zákona zabaven totalitním režimem po červnu 1948. Jaký byl důvod pro tuto neutuchající nespravedlnost? Politická a sociální perzekuce a také chamtivost. Přitom v té době už Adolf v Československu žádný majetek neměl – byl mu konfiskován v roce 1940 nacisty a poté i prostřednictvím zneužití Benešových dekretů.

Jindřich Schwarzenberg z Hluboké, Alžbětin otec, pověřil v závěti svého adoptivního syna Karla Schwarzenberga z orlické větve rodu, aby hned, jak to bude možné, vznesl restituční nároky na ztracený český majetek v zájmu hlubocké větve.

Ještě před vyhlášením restitučních zákonů, v prosinci 1990 řekl Karel Schwarzenberg Alžbětě, že o restituci nechce žádat během své práce pro prezidenta Havla trvající až do 30. června 1992, ale že tak učiní později; potvrdil jí to opětovně v letech 1991 a 1992. Až do dneška tak nicméně neučinil – nejprve ji řekl o „námitkách z důvodu svědomí“ a později argumentoval tím, že tak nemohl učinit, protože jeho adopce nebyla z hlediska českého práva platná, a tím pádem není dle restitučního zákona oprávněnou osobou. V jiných věcech u okresního soudu v Písku však argumentoval tím, že jeho adopce jejím otcem je platná, a soud to potvrdil svým platným rozhodnutím, které bylo následně dále potvrzeno odvolacími instancemi a českým Ústavním soudem. I v současnosti argumentuje Karel Schwarzenberg v dědických řízeních u zemského soudu v rakouském Leobenu tím, že jeho adopce Alžbětiným otcem nebyla dle českých zákonů platná.

Vnučka Adolfa Schwarzenberga, paní Alžběta Pezoldová, se rozhodla vzít věci do svých rukou. Už od začátku 90. let se snaží očistit jméno svého dědečka a chce se domoci spravedlivého rozhodnutí soudů.

Čtěte dál…